Hjem

AKTIV MENTEE PROGRAM

FLYGTNINGE/INDVANDRERE

Alle vore forløb foregår "på gaden" -  job findes på arbejdspladserne og medborgerskab foregår i samfundet.

Vestmentor er specialister i at hjælpe mennesker tættere på uddannelse eller i arbejde. Vi har mangeårs erfaring med flygtninge og indvandrere i alle aldre.

Vi er professionelle, nærværende og taler flere forskellige sprog.

AKTIV MENTEE PROGRAM

Et effektivt mentorforløb, hvor både mentor og mentee er aktive – i samfundet og på arbejdspladserne.


Mentortimerne omfatter introduktion til bl.a. egen læge, hospitaler, børnehaver, skoler og uddannelse23sinstitutioner, frivillige foreninger, indkøbscentre, biblioteker og virksomheder/arbejdspladser.


Mentee får hjælp til at lave en logbog, hvor alle oplysninger om kontaktoplysninger, navne, transport og dokumenter bliver noteret – på dansk og på eget sprog.

HVERDAGSMESTRING

Hverdagen skal fungere for hele familien, men det kræver vedholdenhed og mod til at ændre vaner og flytte rundt på ansvar og opgaver.


Vi hjælper mentee med en effektiv planlægning af hverdagens rutineopgaver og støtter mentee i fastholdelse af struktur og disciplin, indtil familien kan fungere på en ny måde igen. Denne indstillingsændring er især vigtig, hvis mentee ønsker at starte arbejde eller uddannelse, men føler et stort ansvar for sin familie.

SPROGHJÆLP

Mentee kan få tilknyttet en mentor, der taler kurdisk, arabisk eller tyrkisk.


FOKUS PÅ DANSK

Mentee får en sin egen logbog på dansk og evt. med oversættelse til eget sprog.

Mentee trænes i dansk til jobsamtaler, lægebesøg, forældresamtaler mv.


Mentee får ligeledes værktøjer til at udvikle og vedligeholde sit dansk; apps, bøger, hæfter eller hjemmesider.


HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Mentee skal opleve en tydelig forskel på før og efter et forløb hos Vestmentor. Derfor bliver alle aktiviteter nedskrevet og registreret efter mentees eget tempo og forståelsesniveau.


STRESS/DEPRESSION

Vi har særlig fokus på barriere som stress/depression og alle vore mentees bliver introduceret til symptomper, værktøjer og selvhjælpsmidler.MÅLRETTET, EFFEKTIV  OG REALISTISK  AFKLARING

JOBCENTER HENVISNING


Kontakt os for et formøde med eller uden mentee. Vi fortæller gerne om vores gode resultater og unikke metoder.


Mentorforløb indledes med et opstartsmøde med mentor, mentee og sagsbehandler eller konsulent.


Vi gennemgår procedure, aftaler mål, rammer og opgavefordeling.


I fællesskab udarbejder vi en konkret, realistisk og målbar plan for mentorforløbet.


Vi aftaler plan for mødefrekvens, evaluering og rapportering.

ERHVERVSSERVICE


Vi er sparringspartnere for virksomheder, der overvejer at ansætte en medarbejder med anden sproglig eller kulturel baggrund, 


Vore sprog- og kulturmentorer kan hjælpe med medarberjderudviklingsforløb, integrationsforløb og teambuildingsforløb.PRIVAT BESTILING


Privatpersoner kan bestille mentorforløb, coachingforløb eller stress/depressionsforløb hos Vestmentor.


Vi tilbyder 2 timers gratis samtale, hvorefter vi laver et individuelt forløb til dig.


Hvis vi ikke mener vi kan hjælpe dig, henviser vi til andre professionelle eller tilbud, som vi vurderer vil være til større gavn for dig.