Dokumenter & links

Her finder du de mest anvendte dokumenttyper og links til hvor du kan skaffe disse.


Bopælsattest


Bopælsattest udstedes af kommunens borgerservice.

Du kan ikke bruge en e-boks udskrift på konsulatet. Du skal bede om en original bopælsattest og det skal være stemplet og underskrevet. Du kan få en bopælsattest i alle kommuner, selvom du ikke er bosat i den kommune.

Tjek kommunernes hjemmesider for at bestille tid hos borgerservice.

Navneattest/personattest


Hvis du har ændret navn pga. ægteskab, skilsmisse eller andre årsager, kan du dokumentere dette ved at bestille en navneattest/personattest.


https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Attester

Skilsmissebevilling


I forbindelse med registrering af skilsmisse hos de tyrkiske myndigheder, skal I fremvise en original skilsmissebevilling. Skilsmissebevilling kan rekvireres via e-boks eller pr. mail. Men du skal bede om at få den tilsendt pr. post. Den skal være på dansk, stemplet og underskrevet.


https://familieretshuset.dk/ansoegninger/ansoegninger


https://familieretshuset.dk/om-familieretshuset/saadan-kontakter-du-os


post@familieretshuset.dk

Retskræftspåtegning


En retskraftpåtegning, dvs. dokumentation for, at skilsmissen er endelig og ikke kan ankes, eller at den ikke er anket inden udløbet af ankefristen.

Denne påtegning kan bestilles sammen med skilsmissebevillingen og kan rekvireres via e-boks eller pr. mail. Men du skal bede om at få den tilsendt pr. post. Den skal være på dansk, stemplet og underskrevet.


https://familieretshuset.dk/ansoegninger/ansoegninger


https://familieretshuset.dk/om-familieretshuset/saadan-kontakter-du-os


post@familieretshuset.dk

Apostilpåtegning


En apostilpåtegning betyder, at udenrigsministeriet bekræfter navn og titel på den person som har underskrevet et dokument. Disse dokumenter skal være originale og være påført stempel og underskrift. Du skal ikke bestille tid, men tjek åbningstiderne på linket ved siden af.

En apostilpåtegning koster kr. 200,00.


https://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering/

Statsborgerskabsbevis


Hvis du har mistet dit statsborgerretsbevis, kan du rekvirere et nyt.

Det er dog nemmere og hurtigere at få en personattest fra borgerservice eller en bopælsattest, hvor dit statsborgerskab og dato for erhvervet statsborgerskab er angivet. Se linket ovenfor.


https://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/danske-statsborgere/bevis-for-dansk-statsborgerskab


Arne-pension


Pr. 1. august 2021 er det nu muligt at søge om tidlig pension. En del  tyrkiskfødte personer opfylder kravene til tidlig pension. Vi har derfor lavet en uofficiel oversættelse med de vigtigste punkter og henviser iøvrigt til de respektive myndigheder. Du kan læse den tyrkiske oversættelse nedenfor.


Du finder yderligere oplysninger om emnet på følgende links:

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/tidlig-pension

https://fagbladet3f.dk/artikel/saadan-soeger-du-om-arne-pension

https://www.foa.dk/global/news/a-kassenyheder/2020/arne-pension-eller-efterloen