Hjem

VESTMENTOR

AKTIV MENTEE PROGRAM

FLYGTNINGE/INDVANDRERE

Alle vore forløb foregår "på gaden" - job findes på arbejdspladserne og medborgerskab foregår i samfundet.

Vestmentor er specialister i at hjælpe mennesker tættere på uddannelse eller i arbejde. Vi har mangeårs erfaring med flygtninge og indvandrere i alle aldre.

Vi er professionelle, nærværende og taler flere forskellige sprog.

MÅLRETTET, EFFEKTIV OG REALISTISK

AFKLARING

AKTIV MENTEE PROGRAM

Et effektivt mentorforløb, hvor både mentor og mentee er aktive – i samfundet og på arbejdspladserne.

 

Mentortimerne omfatter introduktion til bl.a. egen læge, hospitaler, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner, frivillige foreninger, indkøbscentre, biblioteker og virksomheder/arbejdspladser.

 

Mentee får hjælp til at lave en logbog, hvor alle oplysninger om kontaktoplysninger, navne, transport og dokumenter bliver noteret – på dansk og på eget sprog.

SUNDHEDSCHECK

Et sundhedscheck består af en grundig gennemgang af

mentees sygdomme, medicinforbrug, daglige kostvaner og fysisk aktivitetsniveau, hjemmemiljø mv.

Vejledning og forløb foregår på mentees eget sprog og der udarbejdes individuelle skemaer og tjeklister til mentee og familien.

 

 

SPROGHJÆLP

Mentee kan få tilknyttet en mentor, der taler kurdisk, arabisk eller tyrkisk.

 

FOKUS PÅ DANSK

Mentee får en sin egen logbog på dansk og evt. med oversættelse til eget sprog.

Mentee trænes i dansk til jobsamtaler, lægebesøg, forældresamtaler mv.

 

Mentee får ligeledes værktøjer til at udvikle og vedligeholde sit dansk; apps, bøger, hæfter eller hjemmesider.

 

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Mentee skal opleve en tydelig forskel på før og efter et forløb hos Vestmentor. Derfor bliver alle aktiviteter nedskrevet og registreret efter mentees eget tempo og forståelsesniveau.

 

STRESS/DEPRESSION

Vi har særlig fokus på barriere som stress/depression og alle vore mentees bliver introduceret til symptomper, værktøjer og selvhjælpsmidler.

 

 

JOBCENTER HENVISNING

 

Kontakt os for et formøde med eller uden mentee. Vi fortæller gerne om vores gode resultater og unikke metoder.

 

Mentorforløb indledes med et opstartsmøde med mentor, mentee og sagsbehandler/konsulent.

 

Vi gennemgår procedure, aftaler mål, rammer og opgavefordeling.

 

I fællesskab udarbejder vi en konkret, realistisk og målbar plan for mentorforløbet.

 

Vi aftaler plan for mødefrekvens, evaluering og rapportering. Løbende kontakt, sparring og rapportering med ordregiver (undervejs og ved afslutning)

ERHVERVSSERVICE

 

Vi er sparringspartnere for virksomheder, som overvejer at ansætte en medarbejder med anden sproglig eller kulturel baggrund,

 

Vore sprog- og kulturmentorer kan hjælpe med medarberjderudviklingsforløb, integraitonsforløb og teambuildingsforløb.

 

 

 

 

 

 

PRIVAT BESTILING

 

Privatpersoner kan bestille mentorforløb, coachingforløb eller stress/depressionsforløb hos Vestmentor.

 

Vi tilbyder 2 timers gratis samtale, hvorefter vi laver et individuelt forløb til dig.

 

Hvis vi ikke mener vi kan hjælpe dig, henviser vi til andre professionelle eller tilbud, som vi vurderer vil være til større gavn for dig.

 

VESTMENTOR

Kirkebakken 22

2605 Brøndby

 

eposta: kontakt@vestmentor.dk

Tlf.:

Zahide Tanirli 22 33 23 20

Vildan Kotan 61 69 53 41

Tülay Dogan 28 90 61 39